design

@

// Arkitektur uden grænser

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

alex es.DK AARHUS

m:/ art @alex-es.dk//

Aarhus, Denmark 8000 • 23 39 04 77

© 2015 ESPACE,  All rights reserved.

Your-architecture
COOLtur huse Aarhus Friskole lab Aarhus Surfeklub AU-Botanisk Væksthus Boliger på havnen Byens Fremtid i KBH Den Nye Maltfabrik Fremtidens foreningshus Grand Egypt Museum Hotspot innovation  Jeddah Motoriklandskaber Nat klub Nyt skuespillerhus i KB Projekter for CF Møller Sheik Zayeds Videnscenter Showroom Mexico Tjørring skole Virkeligheds Teater - Bosnien Aarhus bynærehavnearealer
DIN ARKITEKTUR //
ESTERIØR Human Nature HypNO Arkitektur ART IN ARCHITECTURE 100 steder der ikke findes - endnu!
HOUSES/ Huse Atrium_Villa Bedre Billigere Boliger Blok_ Villa COOLnihave hus Futura__Villa KomFORT_Villa Korn Cirkel_Villa Lounge_Villa FOLDud Huse M2 huse skabeloner MatchBOKS_Villa Maya Hus Mobile Hjem Spejl Villa UnderCOVER hus  Væksthus Villa  WOODwood Villa ZIKzak_Villa

ARKITEKTUR OG INTERIØR DESIGN

ART I ARKITEKTUREN

ANBEFALER

KONTAKT

ART IN ARCHITECTURE

7 choices

100 STEDER som ikke eksisterer - endnu!! 100 STEDER kan printes på alle flader og i alle størrelser
DETTE er en pendant til den doktrin som FN’s klimapanel udsendte, med deres seneste “skræmme” kampagne om de 100 STEDER der vil forsvinde SET over den næste tid på denne klode - men hvad med alle de nye steder der vil opstå og med den knowhow og viden vi globalt set besidder i dag - kan alle drømme opfyldes. Vi kan formgive og udnytte alle typer for energier idag - udnytte elektricitet, solvarme, jord og strålevarme, oversvømmelser, vandbølgeenergi, lyn, jordskælvsrystelser, tsunamier osv. kan kanaliseres og lagres som energier. Vi kan formgive begreberne om en grønnere planet, og beplante jorden. Eksempelvis tager det kun 20-30 år at skabe en klassificeret regnskov i de sub- og tropiske egne. (Costa Rica) Vi kan som oplyste “forskere” udforme i pagt med naturen og sætte fokus på at beplante jorden fremfor at opstille ubrugelig co2 strategier, takster og minimumskrav, som kun i den sidste ende vil bremse for udvikling i udviklingslandene. Dette er en opsamling af nogen af alle disse temaer, og nogen af de fleksible løsninger der muliggør en personificeret opsætning af “100Steder” direkte integreret i din bolig. Alex Es  Il s’agit d’une collection de l’un de ces thèmes, et quelques-unes des solutions flexibles qui permettent une configuration personnalisée de “100 Places” intégrée directement dans votre résidence. 100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! ER EN APPEL TIL AT LAVE 100 NYE STEDER THINGS CHANGE - GET USE TO IT!
100 STEDER
printedHOUSE earth-2055 100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! SAHARA BUSINESS CITY
100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! THE CAMOUFLAGED CITY
100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! CAVE CITY
 GODE IDEER ER DET VIGTIGSTE
THIS is a counterpart to the doctrine the UN climate panel issued with their latest “scare” campaign on the 100 places SET TO disappear over the next time on this planet - but what about all the new places that will arise and with the expertise and knowledge we possess globally today - all dreams can be fulfilled. We can shape and use all types of energies today - electricity utilization to generate electricity, solar, radiant heat, floods, water wave, lightning, earthquake shocks, tsunamis can be harnessed and stored as energy, etc. We can then rethink the concepts of a greener planet. For example, it takes only 20-30 years to create a classified forest in the sub-tropics. We can as enlightened “scientists” develop in harmony with nature and focus on the planted land rather than develop useless co2 strategies, tariffs and standards, which will only slow down the developing countries. This is a collection of any of these themes, and some of the flexible solutions which enable a personalized setup of “100 Places” integrated directly into your residence. Alex Es

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

 ALEX ES by